Arbetssätt
Ett bolag med ledarskap och omtanke


Hur fungerar det?

Vissa använder konsulter i sin organisation dagligen och andra känner att det kan vara svårt att att kliva in i den världen. Men det är inte så farligt som det verkar. Nedan skriver jag ett förfarande som stämmer ganska bra i de flesta fall


Orsak.


 

Det kan finnas många orsaker till varför man behöver en konsult i sin organisation. Vissa skall kanske prova hur det skulle se ut om man omorganiserade och tillsatte en chef någonstans. Då det ibland kan vara både svårt och dyrt att rekrytera en person till en sådan tjänst så kanske organisationen tar in en konsult under ett halvår för att kunna utvärdera om det är det rätta för bolaget.

Andra anledningar kan ju vara svår sjukdom med lång sjukskrivning, uppsägning eller helt enkelt att man inte hittar rätt person under en rekrytering


Kontakt.Efter att bolaget som vill ta in en konsult har kontaktat SECI så träffas vi för att dels reda ut vad man vill och om personkemin fungerar och att ett förtroende finns mellan SECI och det sökande bolaget. Om allt fungerar som det skall så tittar vi på avtalstider, förutsättningar och ekonomi.


På plats.Efter att kontrakt skrivits och alla formaliteter är förbi kommer konsulten till arbetsplatsen för att påbörja sitt uppdrag. Oftast tar det mellan 1-2 veckor för konsulten att etablera sig ordentligt på platsen och med det menas att han har intervjuat all personal som är i hens del av organisationen, gått igenom ekonomi och budget med ekonomiansvarig samt inventerat de rutiner som skall följas för hens del.

Efter etableringen påbörjar konsulten sitt arbete efter ledningens direktiv.


Avetablering och rekrytering.Under uppdragstiden är konsulten till förfogande att tex nyttjas i samband med rekrytering. Vi har mycket erfarenhet av rekrytering och kan därför hjälpa till med en objektiv syn på organisationen. Detta bestämmer ju givetvis bolaget själv hur man vill göra. Om hjälp önskas så är det något som ingår i konsultens uppgift och kostar då ingenting extra.


När en rekrytering är klar och de nyanställde skall ta över konsultens uppgift så lämnar konsulten över sitt arbete till den anställde i god ordning och med en dokumentation för att snabbt kunna läsa in sig på ärenden som är igång.


Om ingen rekrytering skall ske för konsultens uppgifter så kommer konsulten i god tid leverera dokumentation till den sittande ledningen samt komplettera denne med det som ledningen önskar innan avslut.


Utvärdering.Efter slutfört uppdrag kommer SECI att följa upp insatsen för att säkerställa att kunden fått den kvalité som den önskade.SECI AB Råggatan 5,234 38 Lomma Tel: +46 (0) 763-400 537 mail: info@seci.se