Verksamhet
Ett bolag med ledarskap och omtanke


Mycket att välja på!

SECI AB arbetar huvudsakligen med ledarskap och likande uppgifter inom flera  yrkeskategorier.     


Spjutspetskompetens...

SECI har idag spetskompetens inom ledarskap, fastighet samt utredningar inom Socialtjänsten. Man kan tycka att dessa kompetenser skiljer sig  väldigt mycket, men det ena stöttar det andra och kombinationen gör bolaget framgångsrikt inom konflikthantering och personaladministration.


LOU

Då SECI har bedrivit verksamhet inom kommuner under längre tid så har även konsulterna tagit del och uppdaterat sig på gällande lagstiftning gällande LOU ( Lagen om offentlig upphandling ). Detta möjliggör att konsulten kan ge feedback till eventuella projektledare som skall handla upp varor eller tjänster innan upphandlingen går ut offentligt.


Skyddsjakt

SECI har nu även möjlighet att erbjuda skyddsjakt i anslutning till fastigheter och i byggnader.


SECI AB Råggatan 5,234 38 Lomma Tel: +46 (0) 763-400 537 mail: info@seci.se